Stabsstellen Digitalisierungsaufgaben

Multimedia Planung

Leitung

Thomas Bertram

Telefon: 0681 - 302 - 4758

Campus, Gebäude C1.2, Raum 2.19

t.bertram@univw.uni-saarland.de

 

Techn. Datennetze u. Infrastruktur

Leitung

Jörg Waschburger

Telefon: 0681 - 302 - 2286

Campus, Gebäude C1.1, Raum 0.06.5

j.waschburger@univw.uni-saarland.de

 

Digitalisierung, Inbetriebnahme von Gebäuden, CAFM

Leitung

Thomas Reuter

Telefon: 0681 - 302 - 64108

Campus, Gebäude C1.2, Raum 2.15.2

t.reuter@univw.uni-saarland.de

 

Digitalisierungs- management, CAFM

Leitung

Shruti Sharma

Telefon: 0681 - 302 - 4852

Campus, Gebäude C1.1, Raum 2.11.3

s.sharma@univw.uni-saarland.de