Δηλώστε ένα περιστατικό

Δηλώστε ένα περιστατικό

fifareport_gr

Τα στοιχεία σας
Αθλητής
Επεισόδια και Συνθήκες
Στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες
Αποστολή

Επικοινωνία

Dr. med. Florian Egger
florian.egger(at)uni-saarland.de
Tel.: +49(0)681 - 302 70400
Fax.: +49(0)681 - 302 4296

Dr. Vasileios Papakonstantinou, MD
billy_pap(at)hotmail.com
Tel.: +302661401895
Orthopaedic Surgeon
15, P. Zapheiropoulou Str.
Corfu 49100, Greece