Spora Katılım Öncesi Değerlendirme

Spora Katılım Öncesi Değerlendirme

Standardize edilmiş kardiyovasküler hastalık tarama yöntemleri kullanılarak ani ölümün potansiyel nedenleri saptanabilir ve erken evrede tedavisi sağlanabilir. Bu sayede ani ölüm insidansı azaltılabilir. Çeşitli nedenlerden dolayı (tek tek ülkelerin farklı sağlık hizmet yapıları ve kalp hastalıklarının bölgesel dağılım modelleri de dahil olmak üzere) muhtelif tıp dernekleri arasında tıbbi taramayla ilgili standardize edilmiş bir uluslararası konsensüs bulunmamaktadır. 1982 yılında İtalya'da spora katılım öncesi sporcuların sistematik değerlendirmesini içeren bir program ülke genelinde tanıtıldı. Bu program sayesinde, özellikle de kardiyomiyopati kaynaklı ani kalp ölümünün önlenmesiyle,  genç sporcuların ani ölümünde belirgin bir azalma sağlandı. Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology)'nin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)'nin güncel önerileri, Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association)'nin önerileriyle bire bir uyuşmamaktadır. Bu farklılığın temel nedeni ise maliyet-fayda oranının değişkenlik göstermesidir. FIFA, profesyonel futbolcuların FIFA müsabakalarına katılmalarına izin vermeden önce geniş çaplı tıbbi muayeneden geçmeleri zorunluluğunu getirmiştir.

Temas

Dr. med. Florian Egger
florian.egger(at)uni-saarland.de
Tel.: +49(0)681 - 302 70400
Fax.: +49(0)681 - 302 4296

Bora Şengöz
borasengoz(at)tff.org
Tel.: +90(0)212 282 70 20
Sağlık İşleri ve Dopingle Mücadele İdari Müdürü
Türkiye Futbol Federasyonu