Προληπτική εξέταση πριν την άθληση

Προληπτική εξέταση πριν την άθληση

Δια μέσου μιας τυποποιημένης προληπτικής καρδιαγγειακής εξέτασης μπορούν να αναγνωριστούν πολλά πιθανά αίτια αιφνίδιου θανάτου, και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση του αριθμού των ξαφνικών θανάτων. Για διάφορους λόγους (μεταξύ άλλων διαφορές στις υγειονομικές δομές της κάθε χώρας, καθώς και διαφορές στην γεωγραφική κατανομή των καρδιακών παθήσεων) δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια διεθνής συμφωνία ανάμεσα στους Ιατρικού Συλλόγους, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο (screening). Το 1982 πρωτοεφαρμόστηκε στην Ιταλία ένα εθνικό πρόγραμμα, για το συστηματικό, προαγωνιστικό, έλεγχο των αθλητών. Αυτό οδήγησε σε σημαντική μείωση των καρδιακών θανάτων σε νεαρούς αθλητές, κυρίως μέσω της πρόληψης του αιφνίδιου θανάτου λόγω καρδιομυοπαθειών. Οι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) δεν ταυτίζονται πλήρως με αυτές της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA). Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως σε διαφορετικές σχέσεις κόστους-ωφέλειας. Η FIFA έχει καθιερώσει μία σειρά υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, πριν μπορέσουν αυτοί να λάβουν μέρος σε διοργανώσεις της FIFA. 

Επικοινωνία

Dr. med. Florian Egger
florian.egger(at)uni-saarland.de
Tel.: +49(0)681 - 302 70400
Fax.: +49(0)681 - 302 4296

Dr. Vasileios Papakonstantinou, MD
billy_pap(at)hotmail.com
Tel.: +302661401895
Orthopaedic Surgeon
15, P. Zapheiropoulou Str.
Corfu 49100, Greece