Sporcularda ani ölüm ve kardiyak arrest

Sporcularda ani ölüm ve kardiyak arrest

Sporcularda ani ölüm ile ilgili bazı unsurlar çoktandır bilinmektedir. Genç sporculardaki ani ölüm insidansı yılda 100.000'de 0,5 ila 3'tür ve bu sıklık 35 yaşından itibaren yükselmektedir. Ani ölüm riski cinsiyete (etkilenen sporcuların yaklaşık %90'ı erkektir), yaşa (40-50 yaş aralığında en yaygın) ve egzersiz yoğunluğuna (egzersiz yoğunluğunun şiddetli olması durumunda daha yüksek risk) bağlıdır. Spordaki travmatik olmayan ölümlerin çoğu kardiyovasküler anomalilere atfedilir. 35 yaşın altındaki genç sporcularda hipertrofik kardiyomiyopati, koroner anomaliler, miyokardit ve aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi kardiyak arrestin önde gelen nedenleridir. Koroner arter hastalığı (KAH), 35 yaşın üstündeki sporcularda ölümlerin büyük çoğunluğunu açıklamaktadır. Vakaların %2 ila 5'inde ise yapısal kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Bu kardiyak arrestlerin nedeni çoğunlukla kalıtsal iyon kanalı defekti (kanalopati) gibi elektriksel kalp hastalıklarına (kısa ve uzun QT sendromları, Brugada sendromu ve polimorfik ventriküler taşikardi) bağlıdır.

Farklı kalp hastalıklarının farklı bölgeler arasındaki dağılımı değişmekle beraber, etnik kökenin rolü tam olarak anlaşılamamıştır.

Temas

Dr. med. Florian Egger
florian.egger(at)uni-saarland.de
Tel.: +49(0)681 - 302 70400
Fax.: +49(0)681 - 302 4296

Bora Şengöz
borasengoz(at)tff.org
Tel.: +90(0)212 282 70 20
Sağlık İşleri ve Dopingle Mücadele İdari Müdürü
Türkiye Futbol Federasyonu